0
مشاوره حقوقی خانواده تلفنی

مشاوره حقوقی خانواده تلفنی

دلیل اهمیت مشاوره حقوقی خانواده تلفنی

با توجه به اهمیت خانواده و دعاوی مربوط به آن و تشریفات دست و پاگیر دادرسی و رعایت جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی در رسیدگی به این گونه دعاوی در بسیاری از کشور ها دادگاه خانواده جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تاسیس شده است.

ادامه مطلب …
0

اجرت المثل چیست؟ نحوه محاسبه آن چگونه است؟

اجرت المثل یکی از حقوق خاصی است که دین و شرع برای حمایت از حقوق زن در نظر گرفته است. بر این مبنا هیچ مردی نمی تواند پیش از اینکه همه حقوق همسرش را پرداخت نکرده است او را طلاق دهد.

ادامه مطلب …
0
نفقه چیست

نفقه چیست؟ (مشاوره حقوقی نفقه)

بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی پرداخت نفقه در شرایط عقد دائم بر عهده مرد قرار می گیرد و بر اساس ماده   ۱۱۱۳ قانون مدنی در موارد مربوط به ازدواج موقت نفقه به زن تعلق نمی گیرد مگر اینکه جزء شرایط ضمن عقد نوشته شود یا اینکه طرفین در عقد موقت با هم توافق کنند که زوج به زوجه حقوق پرداخت کند.

ادامه مطلب …
0
مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی

با توجه به گسترش جوامع و افزایش تعاملات میان مردم و به مراتب افزایش مسائل و مشکلات حقوقی آنها در ارتباط های خانوادگی و اجتماعی، امروزه وجود مراکز مشاوره حقوقی تلفنی شبانه روزی بسیار ضروری

ادامه مطلب …

0
خیانت در امانت چه حکمی دارد

خیانت در امانت چه حکمی دارد

تعریف امانت و پاسخ به سوال خیانت در امانت چه حکمی دارد؟

در علم حقوق و در لغت ودیعه به معناس سپردن مالی به عنوان امانت در نزد شخصی می گویند و هرگونه کوتاهی در نگهداری و پس ندادن آن خیانت در امانت محسوب می گردد و حال مهم است بدانیم این خیانت در امانت چه حکمی دارد.

ادامه مطلب …
1 2